Jira Software

Jira Software là gì?

Jira là một ứng dụng theo dõi và quản lý lỗi / vấn đề trong dự án, được phát triển bởi công ty phần mềm Atlassian của Australia. Cách thức hoạt động của JIRA dựa vào trọng tâm là kết quả công việc, có thể sử dụng ngay và linh hoạt khi sử dụng.

Tính năng cơ bản của Jira

  • Quản lý, theo dõi tiến độ của dự án
  • Quản lý các tasks, bugs, cải tiến, tính năng mới hoặc bất kỳ vấn đề gì xảy ra
  • Tạo ra và lưu lại những bộ lọc có cấu hình cao (dynamic queries) xuyên suốt mọi vấn đề trong hệ thống; chia sẻ bộ lọc với người sử dụng khác, hoặc đăng ký và nhận được các kết quả qua hệ thống thư điện tử định kỳ
  • Xây dựng quy trình làm việc tương thích với yêu cầu của từng dự án
  • Bảng dashboard cung cấp cho mỗi người dùng một không gian riêng để xem mọi thông tin liên quan đến cá nhân
  • Cung cấp nhiều loại báo cáo thống kê với nhiều loại biểu đồ khác nhau phù hợp với nhiều loại hình dự án và đối tượng người dùng

 


h2 database
h2 database console configuration

Chuyển database từ H2 sang MysQL

Database mặc định của Jira là H2, qua quá trình sử dụng một thời gian dài để có được một nhận xét chung là, H2 thường hay bị lỗi tầm khoảng 1-2 năm xảy ra 1 lần, năm 2019 xảy ra 1 lần lỗi rất lớn – đã làm hỏng đến rất nhiều người sử dụng toàn cầu, những dữ liệu nằm trong H2 database bị hỏng hoàn toàn và không thể chuyển đổi sang MySQL hoặc phục hồi được. Vì thế, rút kinh nghiệm thì chúng ta nên chuyển sang MySQL để sử dụng sẽ là an toàn hơn.

Tham khảo thêm video clips sau đây để sync:

 

 


 

 

This entry was posted in Jira and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.